Overblijven

Kinderen waarvan de ouders niet kunnen zorgen voor opvang tussen de middag kunnen op school overblijven. Hier zijn kosten aan verbonden. De kosten ziet u hieronder. De Tussenschoolse Opvang (TSO) is ondergebracht bij de organisatie Brood en Spelen. Het is de bedoeling dat u een account aanmaakt voordat u gebruik maakt van de TSO, ook als dat incidenteel is. U kunt dit doen op de website www.broodspelen.nl. Mocht u daarbij hulp nodig hebben, dan kunt u langskomen bij de administratie.

U hoeft uw kind alleen een lunch mee te geven met gezond eten en drinken. We willen als school gezond eetgedrag bevorderen. Snoep en frisdrank worden niet toegestaan.

Voor vragen omtrent de overblijf kunt u terecht bij Mirjam via middelpunt@broodspelen.nl of        06 13146219.