Naar het voortgezet onderwijs

De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap voor u en uw kind. In het begin van het schooljaar zullen wij u informeren over de procedure. Bij het bepalen van een schooladvies kijken wij niet alleen naar de resultaten op de Cito-toetsen uit ons leerlingvolgsysteem en de Cito-eindtoets, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de (huis)werkhouding. Wij nemen ook de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af bij alle leerlingen. Met behulp van deze toets, ons eigen leerlingvolgsysteem en het inzicht van de leerkrachten komen wij met een eindadvies voor het vervolgonderwijs van uw kind. Meer informatie over de procedure, over de open dagen en over de aanmeldperiode kunt u vinden op de website https://www.koersvo.nl/ouders/