Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat ervan uit dat de samenwerking tussen school en ouders consequent wordt vormgegeven. School en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van het kind en zij erkennen elkaars professionele en emotionele deskundigheid vanuit hun eigen rol. We hebben een regiegroep van ouders die met de school samenwerkt om ouderbetrokkenheid 3.0 vorm te geven.