Ouderbijdrage

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 wordt er geen ouderbijdrage meer aan de ouders gevraagd. De school ontvangt vanuit de stichting PCBO een bijdrage voor elke leerling, waaruit de schoolreis, het schoolkamp en jaarlijks terugkerende activiteiten als sinterklaas, Kerst en Pasen kunnen worden betaald.