Ons gebouw

CBS Het Middelpunt is gevestigd in het Middengebied, een wijk in het centrum van Hoogvliet. We hebben ongeveer 370 leerlingen die verdeeld zijn over 16 groepen. De school trekt ook veel leerlingen uit aangrenzende wijken.

De peuterspeelgroep ‘De Zeester’ (voor 2- en 3-jarige peuters) en B.S.O. ‘Oaseplein’ van Kinderdam en twee klassen van Ipse de Bruggen zijn ook in ons gebouw gehuisvest. 

Aan onze school liggen drie schoolpleinen. Hier kunnen de kinderen vrij op spelen met buitenspeelmateriaal. Er is een klimrek, modderkeuken en het kleuterplein heeft een grote zandbak. Op ons plein en in de school geldt een rookverbod.