Zorg, begeleiding en uitdaging

Het komt regelmatig voor dat er factoren zijn in het leven van een kind, welke de ontwikkeling belemmeren. Als er vanuit een kind, de ouders of school een hulpvraag speelt die met het welzijn, de omgeving, of de thuissituatie te maken hebben kan de schoolmaatschappelijk werkster ingeschakeld worden.

Het kan voorkomen dat er ambulante begeleiding nodig is voor een kind. Een ambulant begeleider is een specialist op het gebied van leren of gedrag. Zo kunnen wij gebruik maken van ambulante begeleiding vanuit het speciaal (basis)onderwijs.

Op het moment dat wij signaleren dat er achterstanden zijn op het gebied van taal en spraak, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een logopediste. Als er sprake is van achterstand op motorisch gebied, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een fysiotherapeut.

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen werken met extra uitdagende taken op het gebied van taal, rekenen, schrijven en/of wereldoriƫntatie.