Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van CBS Het Middelpunt. Zij houden zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het eindfeest en nog veel meer.

De Ouderraad bespreekt tijdens haar ouderraadvergaderingen allerlei (praktische) schoolzaken die van belang zijn voor ouders en kinderen. Bij de ouderraadvergaderingen zijn 1 of meer vertegenwoordigers van het team aanwezig.

Ouders die zich kandidaat willen stellen voor de ouderraad kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Naam en mailadres. Ook als u een keer een vergadering bij wil wonen om te kijken of het wat voor u is kunt u zich bij haar aanmelden. De data voor de vergaderingen worden via de nieuwsbrief bekendgemaakt.

Leden van de Ouderraad:

Button notulen en notulen van de jaarvergadering