Burgerschap

Naast de feestdagen uit het christelijk geloof besteden we aandacht aan culturele feesten uit andere culturen en geloven. We werken met de methode ‘Kind op Maandag’. Kinderen leren op school niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Dit doen we door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.

Het onderdeel ‘Actief Burgerschap’ is opgenomen in de lesmethodes ‘Kleuterplein’ en ‘Veilig Leren Lezen, Kim-versie.’ In de bovenbouw is actief burgerschap opgenomen in onze methodes voor wereldoriëntatie. Bij aardrijkskunde verwerven de kinderen kennis van de wereld om hun heen en het leven van andere wereldburgers. Zo krijgen zij een onderbouwd wereldbeeld. Bij geschiedenis is er ook aandacht voor vrede en conflicten maar ook voor mensenrechten, identiteit en diversiteit. Bij natuur en techniek leren de kinderen onder andere om te gaan met mensen, dieren en planten.

Uiteraard komt ‘actief burgerschap’ ook aan bod bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en gezamenlijke activiteiten te ondernemen (vieringen, Koningsspelen, uitstapjes, enz.), laten wij onze kinderen zich ontwikkelen tot wereldburgers. We werken met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. De thema’s uit deze methode zijn gericht op het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om op een goede manier deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Op onze school vinden wij actief burgerschap en sociale integratie belangrijk en daarom besteden wij hier nadrukkelijk aandacht aan. Binnen het aanbod van de vakken godsdienst, sociale competentie, geschiedenis, aardrijkskunde komen talrijke onderwerpen aan de orde die onder de noemer ‘actief burgerschap’ kunnen worden geschaard. Daarnaast betrekken we de kinderen ook actief bij maatschappelijke ontwikkelingen door middel van: het Tv-weekjournaal, Samsam en lessenseries bij bv. verkiezingen, Prinsjesdag etc.