Communicatie

Een goede communicatie met ouders vinden wij heel belangrijk. Wij houden u middels een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke zaken. In de ouderapp wordt u op de hoogte gehouden van alles wat er in de groep speelt. Aan het begin van het schooljaar maken we graag kennis met u in een startgesprek. Later in het jaar zijn er rapportavonden, waarbij de vorderingen van uw kind besproken worden. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken om met de leerkracht, een intern begeleider of met de directie in gesprek te gaan.