ICT

Vanaf groep 3 werken de kinderen regelmatig op een chromebook om hen zo ICT-vaardig te maken. De groepen 7 en 8 werken met Snappet. Snappet is een soort chromebook waarin de leerlingen opdrachten maken zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Het voordeel daarvan is dat de leerling en de leerkracht direct zien hoe de leerstof wordt gemaakt en daar dan direct aandacht aan kunnen geven.