Aanmelden voor groep 3 t/m 8

De procedure voor de groepen 3 t/m 8 verloopt iets anders dan voor de kleutergroepen. Als u de overstap wilt maken naar onze school, zullen wij eerst kijken of er nog plek is in de betreffende groep. Als dat zo is dan zal er een afspraak voor een oriënterend gesprek en een rondleiding worden gepland.

Voordat we overgaan tot de inschrijving doorlopen we de volgende stappen:

· We vragen informatie op bij de huidige school van uw dochter/zoon.

· Aan de hand van die informatie kijken wij of wij in eventuele specifieke onderwijsbehoeften kunnen voorzien.

· Als we over kunnen gaan tot plaatsing, wordt er een startdatum bepaald.

· Indien gewenst kunnen er één of twee wenmomenten worden afgesproken. Uw zoon/dochter loopt dan mee in de nieuwe klas.

klik hier voor de online rondleiding!