Aanmelden voor groep 1/2

Wat leuk dat u interesse heeft om uw kind aan te melden bij ons op school! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch op nummer 010 - 4168762 of per mail naar directie@pomiddelpunt.nl. Graag de naam en geboortedatum van uw zoon of dochter benoemen, dan kan er meteen gekeken worden of er nog plek is.

Maakt u de keuze voor onze school en wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. U kunt uw kind pas definitief inschrijven als hij of zij drie jaar is.

Voor nieuwe kleuters geldt dat zij zindelijk moeten zijn en niet weglopen uit de klas en/of de school om te kunnen starten op school. Als er medische redenen zijn voor het niet zindelijk zijn, wordt en met hulp van de schoolarts en/of schoolverpleegkundige gekeken naar wat een mogelijke oplossing kan zijn. Kinderen waarbij er geen sprake is van een medisch probleem, mogen starten met naar school gaan zodra ze zindelijk zijn. Van kinderen die weglopen kunnen we de veiligheid niet waarborgen. Zij kunnen nog niet starten met school. In overleg met de leerkracht, de intern begeleider en eventueel een schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband zal gekeken worden wanneer een opbouwschema mogelijk is.

klik hier voor de online rondleiding!