Ons onderwijs

Het onderwijs op CBS Het Middelpunt wordt gegeven volgens het leerstofjaarklassen-model. De kinderen worden in een vaste groep geplaatst en krijgen les van één of twee vaste leerkrachten. De kinderen zitten een heel schooljaar dezelfde groep. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen en bieden onderwijs aan passend bij hun niveau. We werken planmatig aan het verbeteren van de vorderingen van de leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en de vorderingen systematisch te volgen. We stemmen de manier van werken zo veel mogelijk af op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen.