Corona

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang en basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.